Poznaj nas i rozpocznij współpracę

Tworzymy z pasją

 Kim jesteśmy?

zespół specjalistów

Arbiter S.A. działa na rynku usług prawnych i doradczych od 2009 roku.
Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu oraz wydatkowaniu środków zarówno unijnych, jak i krajowych.
Współpracujemy przede wszystkim z sektorem publicznym, jednostkami administracji publicznej, z ich związkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, ochrony i służby zdrowia, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

 Jak pracujemy?

team work

  • Poprzez analizę szans dotacyjnych sprawdzamy, czy dany projekt ma możliwość otrzymania dofinansowania w kontekście kryteriów merytorycznych danego konkursu.
  • Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, czyli studium wykonalności i wniosek.
  • Co ważne, przygotowujemy również dokumentację techniczną, czyli na przykład programy funkcjonalno-użytkowe czy audyty energetyczne – dzięki temu zachowana zostaje spójność projektu.
  • Nanosimy wszystkie poprawki czy korekty na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektu – aż do podpisania umowy o dofinansowanie.
  • Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, aktualizujemy budżet projektu i harmonogram.
  • Proponując kompleksową usługę mamy na celu minimalizację ryzyka związanego z brakiem spójności dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

Dedykowany zespół projektowy

techniczny

Arbiter S.A. gwarantuje ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym również z wąskich grup specjalizacyjnych.

Do każdego projektu dedykowany jest:
  • Doradca ds. projektów unijnych, który pełni funkcję koordynatora,
  • Analityk instytucjonalny,
  • Analityk finansowy odpowiedzialny za analizę finansowo-ekonomiczną danego projektu.
  • W przypadku realizacji dokumentacji technicznej – również zespół techniczny z odpowiednimi uprawnieniami.

Formularz Kontaktowy

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.

top